"Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy." - Jan Paweł II

 Witamy wszystkich na stronie internetowej parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdroju 


08.09.2013r. , 
Dwidziesta trzecia Niedziela zwykła


EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«. 
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.


Oto słowo Pańskie.

 Informacje

Godziny Mszy Świętych:

Niedziela:

07:00 - Kaplica Najświętrzego Serca Pana Jezusa
09:00 - Kościół Parafialny
11:00 -
Kościół Parafialny
19:00 -
Kościół Parafialny

Dni Powszednie:

19:00 - Kościół Parafialny

Okazja do Spowiedzi Świętej:

- pół godziny przed Mszą Świętą
- pierwszy piątek miesiąca - dwie godziny przed Mszą Świętą

Kancelaria parafialna:

- czynna w każdą sobotę po wieczornej Mszy Św.

 


MickeyArtMickeyArt